Distribucija

Selektivna podpora

Selektivna podpora za kinematografsko distribucijo je namenjena združenjem najmanj sedmih distributerjev, ki na različnih ozemljih distribuirajo tuj evropski film, in omogoča prikazovanje in promocijo filma s ciljem doseganja čim širšega (predvsem mlajšega) občinstva.

Trenutno odprti razpis:
EACEA/23/2014 – roka za prijave: 4.12.2014 in 2.7.2015

Avtomatična podpora

Avtomatična podpora, namenjena spodbujanju mednarodne distribucije novejših evropskih filmov, distributerjem na podlagi predhodne tržne uspešnosti zagotovi pomoč za ponovno vlaganje v koprodukcijo, distribucijo ali promocijo novih tujih evropskih filmov, da se krepi povezava med produkcijo in distribucijo.

Trenutno odprt razpis:
EAC/S28/2013 (avtomatična distribucija) – rok za ponovno naložbo: 31.7.2015

Mednarodni prodajni zastopniki

Podpora za mednarodne prodajne zastopnike je namenjena spodbujanju mednarodnega kroženja novejših tujih evropskih filmov z zagotavljanjem pomoči za mednarodne prodajne dejavnosti na osnovi predhodne tržne uspešnosti prodajnega zastopnika.

Spletna distribucija

Podpora za spletno distribucijo je namenjena spodbujanju in preizkušanju novih načinov distribucije evropskih avdiovizualnih del na platformah videa na zahtevo za izboljšanje njihovega kroženja in doseganje svetovnega občinstva