Financiranje - MEDIA 2007

Proračun programa MEDIA 2007 se deli na podlagi razpisov za zbiranje predlogov, ki vsebujejo navodila za izpolnjevanje vlog in obrazce za predložitev vlog. Ti razpisi se z enim ali več roki praviloma objavijo enkrat na leto.

Za podporo lahko zaprosijo evropske neodvisne družbe, ne pa posamezniki. Vloge morajo biti popolne in pravočasne. Največji znesek, ki ga prosilci lahko dobijo na vseh področjih, ki se financirajo, je 50 % vseh stroškov. V primerih, ko projekti spodbujajo evropsko kulturno ali jezikovno raznolikost, so upravičeni do 60 % vseh stroškov. Prosilec mora vedno zagotoviti usklajenost sredstev.

Razvoj projektov

Program MEDIA omogoča neodvisnim evropskim producentom podporo za financiranje razvoja projektov, namenjenih evropskemu in mednarodnemu tržišču. Producenti lahko zaprosijo za podporo projektov s področja igranega filma, ustvarjalnega dokumentarnega filma, animiranega filma in interaktivnih projektov.

Več

Distribucija

Program MEDIA ponuja različne programe podpore evropskim distribucijskim družbam za distribucijo in prikazovanje. Vsi programi spodbujajo razširjanje filmov zunaj njihove države porekla. Distributerji lahko zaprosijo za podporo za distribucijo tujih evropskih filmov.

Aktualni roki:
Avtomatska podpora za kinematografske distributerje (1. 10. 2014 – rok za ponovno vlaganje)
Podpora za prodajne zastopnike (1. 3. 2014 in 2. 3. 2105 – roka za ponovno vlaganje)

Več

Promocija/Festivali

MEDIA namenja znaten delež finančnih sredstev evropskim inštitucijam in družbam, ki izvajajo začetne in nadaljevalne programe šolanja za evropske filmske ustvarjalce. Namen spodbujanja izobraževanja je krepitev ponudbe in možnosti za izobraževanje, spodbujanje izmenjave znanja in izkušenj med državami Evrope in sodelovanje ter krepitev mreže obstoječih in bodočih evropskih strokovnjakov.

Več

Usposabljanje

MEDIA namenja znaten delež finančnih sredstev evropskim inštitucijam in družbam, ki izvajajo začetne in nadaljevalne programe šolanja za evropske filmske ustvarjalce. Namen spodbujanja izobraževanja je krepitev ponudbe in možnosti za izobraževanje, spodbujanje izmenjave znanja in izkušenj med državami Evrope in sodelovanje ter krepitev mreže obstoječih in bodočih evropskih strokovnjakov.

Več

Nove pobude

V sektor “Nove pobude” spada podpora, ki jo program MEDIA nudi pilotnim projektom.

Več