Podpora producentom

Razvoj samostojnih projektov ali skupine (3 do 5) filmov

Podpora za razvoj samostojnih projektov ali skupine (3 do 5) filmov je namenjena izkušenim producentom (produkcija in nedavna komercialna distribucija vsaj enega filma), ki želijo razvijati nove animirane, igrane ali ustvarjalne dokumentarne projekte za kinematografsko, TV- ali digitalno distribucijo. Posebna pozornost je namenjena (1) distribucijski in marketinški strategiji kot osnovi za doseganje čim širšega občinstva; (2) igranim filmom za otroke in/ali (3) prijaviteljem iz držav z nizko in srednjo avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo.

Konceptualni ali razvoj prototipa videoigre

Podpora za konceptualni ali razvoj prototipa videoigre je namenjena izkušenim producentom na področju razvoja in nedavne komercialne distribucije videoiger, ki razvijajo nove projekte z interaktivno in narativno dimenzijo ter potencialom za mednarodno kroženje.

Prikazovanje kakovostnih mednarodnih TV produkcij

Podpora prikazovanju kakovostnih mednarodnih TV produkcij, ki nastajajo v sodelovanju neodvisnega producenta in televizij iz najmanj treh držav, članic podprograma MEDIA.