Promocija in občinstvo

Filmski festivali

Podpora za filmske festivale je namenjena organizatorjem filmskih festivalov, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 držav. Poleg evropske dimenzije filmskega programa, je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih ter raznolikih (ob)festivalskih dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev in filmske pismenosti mladih.

Razvoj občinstev

Podpora za razvoj občinstev je namenjena evropskim pobudam, ki omogočajo in spodbujajo zanimanje občinstva za evropske filme ter s tem širjenje občinstva (promocijski dogodki za prikazovanje uspešnih evropskih filmov na različnih platformah in najmanj petih ozemljih ali panevropski projekti sodelovanja organizatorjev programov filmske vzgoje).

Kinematografske mreže

Podpora za kinematografske mreže omogoča podporo za evropska združenja prikazovalcev, ki dajejo velik poudarek na kulturno in geografsko raznolikost predvajanih evropskih filmov ter pobude za razvoj (mladih) občinstev.