Usposabljanje in mreženje

Usposabljanje

Podpora za usposabljanje je namenjena organizatorjem nadaljevalnih mednarodnih programov usposabljanja za evropske avdiovizualne strokovnjake na področjih razvoja občinstev; trženja, distribucije in prikazovanja; finančnih, zakonskih in poslovnih vidikov razvoja in produkcije projektov ter izkoriščanja priložnosti digitalnih tehnologij.

Dostop do trgov

Podpora za dostop do trgov (enoletna ali večletna) je namenjena organizatorjem tržnic in pitching forumov za prodajno predstavljanje avdiovizualnih del, koprodukcijskih sestankov in spletnih orodij in baz podatkov za strokovnjake iz AV industrije.

Mednarodni koprodukcijski skladi

Podpora za mednarodne koprodukcijske sklade je namenjena obstoječim mednarodnim koprodukcijskim skladom, in sicer za spodbujanje visokokakovostnih koprodukcij med producenti iz evropskih in neevropskih držav.