Podprogram MEDIA novega EU programa Ustvarjalna Evropa (2014-2020) podpira evropski film in avdiovizualno industrijo na področjih razvoja, distribucije in promocije, s posebnim poudarkom na projektih z evropsko dimenzijo in tistih, ki izkoriščajo nove tehnologije ter se posvečajo razvoju občinstev.

O programu

Podprogram MEDIA novega EU programa Ustvarjalna Evropa

Nov EU program Ustvarjalna Evropa

Z januarjem 2014 se je začel izvajati EU program Ustvarjalna Evropa za kulturne in ustvarjalne sektorje. Nov program združuje nekdanja programa MEDIA in Kultura (ki sta več kot 20 let zagotavljala pomoč za avdiovizualni in kulturni sektor ter ju s pričakovanim sinergičnim učinkom prilagajanja trenutnim in prihodnjim izzivom, kot so vse večja prisotnost digitalnih tehnologij, spremembe v vedenju občinstev, razdrobljen trg, jezikovna raznolikost, težaven dostop do financ …

Več o programu Ustvarjalna Evropa

Podprogram MEDIA Ustvarjalne Evrope

Podprogram MEDIA programa Ustvarjalna Evropa podpira evropski film in avdiovizualno industrijo na področjih razvoja, distribucije, usposabljanja in mreženja ter promocije in občinstev, s posebnim poudarkom na projektih z evropsko dimenzijo in tistih, ki izkoriščajo nove tehnologije ter se posvečajo razvoju občinstev.

Namenjeno mu je 818 milijonov EUR za sedemletno obdobje in bo v njegovem okviru omogočena finančna podpora za razvoj samostojnih filmskih projektov, skupin projektov in videoiger, selektivno in avtomatično distribucijo, prodajne zastopnike, promocijo in mreženje (festivale in tržnice) ter kinematografske mreže, razvoj občinstev ter sklade za mednarodne koprodukcije.

Podprte bodo predvsem dejavnosti, ki prispevajo k osrednjima ciljema podprograma MEDIA:

I. krepitev zmogljivosti evropskega kinematografskega in avdiovizualnega sektorja

  • spodbujanje usposabljanja, mreženja in nadgrajevanja veščin z namenom prilagajanja hitrim spremembam na trgu, predvsem na področju digitalnih medijev
  • podpora pri razvoju in produkciji avdiovizualnih del, ki imajo potencial doseganja mednarodnih trgov, ter spodbujanje mednarodnih koprodukcij (vključno s TV prikazovalci)
  • spodbujanje poslovnega sodelovanja in izmenjave na koprodukcijskih dogodkih in spletnih platformah za omogočanje pozicioniranja avdiovizualnih del v mednarodnem prostoru

II. spodbujanje mednarodnega kroženja evropskih avdiovizualnih del za doseganje občinstev

  • spodbujanje filmske distribucije prek podpore mednarodnim trženjskim dejavnostim, znamčenju in prikazovanju avdiovizualnih del
  • promocija, trženje in mednarodna distribucija prek spletnih platform
  • spodbujanje razvoja občinstev prek filmskih festivalov, filmske vzgoje in posebnih dogodkov
  • podpora in promocija inovativnih poslovnih modelov distribucije in prikazovanja avdiovizualnih del za uspešno izkoriščanje digitalnih tehnologij

Več o finančnih podporah podprograma MEDIA

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Creative Europe Desk Slovenia – CED) je nacionalna informacijska pisarna za promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa (2014–2020) za kulturne in ustvarjalne sektorje.

Delovanje pisarne CED v Sloveniji obsega posredovanje in izmenjavo informacij, povezanih z izvajanjem programa Ustvarjalna Evropa in pripadajočih podprogramov Kultura in MEDIA, svetovanje pri prijavah na razpise, pomoč pri iskanju partnerjev in koproducentov, omogočanje strokovne pomoči za spodbujanje čezmejnega sodelovanja in mreženja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter izvedbo dogodkov s poudarkom na opolnomočenju sektorjev, razvoju občinstev in inovacijah (digitalni premik).

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji je del evropske mreže nacionalnih informacijskih pisarn programa Ustvarjalna Evropa, ki obstajajo v vsaki državi članici programa. CED Slovenija deluje v okviru Motovile – Centra za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, omogočata pa ga Ministrstvo za kulturo RS in Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo Evropske komisije (DG EAC).

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji

Metelkova 2, Upravna hiša SEM, SI-1000 Ljubljana
T: 01 30087 87
E (splošni): info@ced-slovenia.eu
www.ced-slovenia.eu

Uradne ure: vsak delovnik od 10. do 13. ure. Prosimo vas, da se za sestanek vnaprej dogovorite.

Individualno svetovanje: KULTorki Centra Ustvarjalna Evropa – vsak torek med 10.00 in 14.00 v centru Kult3000 smo vam na voljo za individualno svetovanje (obvezna je predhodna prijava prek maila sabina.briski@ced-sloveni.eu ali na tel. 01 300 87 87).

Kontakt za podprogram MEDIA

Sabina Briški
E: sabina.briski@ced-slovenia.eu
www.media.ced-slovenia.eu
Spletna stran podprograma MEDIA (EACEA): https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en