Program Ustvarjalna Evropa – MEDIA podpira številne filmske festivale, tržnice ter digitalne pobude, ki promovirajo evropski film in televizijo z namenom spodbujanja promocije kakovostnih filmskih projektov ter povezovanja med filmskimi ustvarjalci v Evropi in izven nje.

Povezovanje

Program Ustvarjalna Evropa – MEDIA letno nameni več milijonov evrov za podporo filmskim tržnicam, spletnim orodjem in promocijskim dogodkom, namenjenim navezovanju stikov in spodbujanju razvoja, promocije in distribucije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ter cross-media dejavnosti.

Center Ustvarjala Evropa spodaj in v mesečnih elektronskih novicah obvešča o bližajočih se rokih izbranih MEDIA priložnosti za mreženje, seznam vseh pa je na voljo v spletnem vodiču desno.